Takk for dine svar!

Du er nå med i konkurransen av Eika Verdikort. Hvis du vinner så tar banken kontakt med deg.